Foto Album


25 september 2011 Voorbereidende ALV voor bestuursverkiezingen
10 oktober 2011 Bezoek aan Para - Pierrekondre, Redi Doti, Cassipora en Powaka
16 oktober 2011 Bezoek aan Marowijne - Alfonsdorp, Erowarte en Marijkedorp
22 oktober 2011 Nationale Grondenrechten Conferentie
30 oktober 2011 Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing OIS
1 november 2011 Persconferentie VIDS m.b.t. Grondenrechten Conferentie
11 november 2011 Evaluatie Grondenrechten Conferentie in persruimte kabinet President
16 november 2011 Bezoek aan minister Linus Diko
24 jannuari 2013 Gesprek met mensenrechten commissie OAS